Andelsbevis.

Da Tista var kommet vel hjem til Halden igjen begynte Veteranbåten Tista å selge andeler til næringsliv og privatpersoner for å kunne bevare den gamle veteranslepebåten.

Dette tilbudet gjelder enda og hvert bevis, uansett størrelse, gir rett til å møte med en stemme på årsmøtet hvor styret velges.

Kjøp og innehav av andelsbevis gir ikke noen eierrett i veteranbåtens formue, men er alene å anse som en gavedisposisjon til fordel for veteranbåtens fremme.

Som andelshaver og medeier av Tista vil du kunne benytte deg av Tista i mange forskjellige oppdrag, samt få reduserte priser på bruk av båten.

Forskjellige typer:

  • For firma:
  • kr. 5000,-
  • kr. 10.000,-
  • kr. 25.000,-
  • For privatepersoner:
  • kr. 400,-

Hvis du vil være med å støtte driften av Tista, ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon -> Kontakt

Det er også mulig å investere en selvbestemt mindre sum og bli støttemedlem. Les mer om -> støttemedlemskap